Planowane wydarzenia

Planowane wydarzenia

Spotkania:

Najbliższe:

  • czasami spotykamy się w podgrupach na spacerach w Kampinosie lub nad Zegrzem.

Regaty:

  • czekamy na powrót do normalności

Rejsy:

2021 : II połowa czerwca – Zatoka Neapolitańska, rejs tygodniowy